|
|

JOIN OUR TEAM

Senior Purchasing / Assistant Purchasing Manager

16-08-2018
สถานที่ปฏิบัติงาน :  โครงการมาร์เช่ ราม 53 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1.  ปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อ / จัดจ้าง งาน construction / Interior / เฟอร์นิเจอร์/ สุขภัณฑ์ ของ  Project คอนโด  บ้าน พื้นที่เช่า และโรงแรม , จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานทั่วไป , จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโรงแรม  
  2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายโครงการและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมเป็นกรรมการในการเปิดซองประกวดราคา 
  3.  จัดหาแหล่งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง เพื่อเปรียบเทียบราคา พร้อมเสนอแนะข้อมูลข้อคิดเห็นแก่ผู้บริหาร 
  4. ให้ข้อมูลการสั่งซื้อแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และ ประสานงานกับฝ่ายกฏหมาย-ฝ่ายโครงการด้านอกสารต่างๆ 
  5. จัดทำสรุปผลการประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 
  6. ให้คำแนะนำผู้เกี่ยวข้องในด้านเอกสารการขอซื้อ /การสั่งซื้อ /การตรวจรับสินค้า แก่ผู้ประสานงานโครงการ ( Co - Project )   
คุณสมบัติ 
  1.  ปริญญาตรี ขึ้นไป 
  2.  มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , construction, Retail  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3.  มีความคล่องตัว และมีทักษะในการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
APPLY NOWBACK