|
|

JOIN OUR TEAM

Marketing Executive

18-03-2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการกรุงเทพกรีฑา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา
 • หาช่องทางโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ทางด้านออนไลน์และออฟไลน์
 • จัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
 • สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่
 • การดูแลตรวจสอบสภาพของโครงการให้เรียบร้อยพร้อมขาย
 • การดูแลตรวจสอบสภาพของสำนักงานขายให้เรียบร้อยพร้อมขาย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ PR และเอกสารอื่น ๆ 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, Marketing Research 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ประสานงาน ด้านการขายกับลูกค้า และดัานสินเชื่อกับธนาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี


APPLY NOWBACK