|
|

JOIN OUR TEAM

ช่างอาคาร

19-03-2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่โครงการกรุงเทพกรีฑา  หรือ โครงการ เดอะ มาร์เวล เรสซิเด้นซ์ ทองหล่อ ซ.5

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• บำรุงรักษาและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
• ปิด-เปิดระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามกำหนดเวลาที่กำหนด
• ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมดตามตารางที่กำหนด
• ดูแลซ่อมแซมงานระบบที่สามารถดำเนินการโดยช่างอาคารได้
• ประสานงานกับผู้รับเหมา ในส่วนเกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆในอาคาร
• จดบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล
• บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และด้านสุขาภิบาล เป็นต้น

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ในสายงานช่างประจำโครงการ​ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

APPLY NOWBACK