TH
|
EN
|
|

แฮมป์ตัน ทองหล่อ 10

โครงการคอนโดมิเนียมหรู 30 ชั้น เพรียบพร้อมไปด้วยห้องชุดทั้งหมด 73 ยูนิต ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจในพื้นที่ทองหล่อ ซ.10 มูลค่าโครงการ 950 ล้านบาท ด้วยแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตมีระดับที่เหนือกว่า Hampton จึงก่อสร้างโดยการเพิ่มความโดดเด่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และคำนึงถึงความสะดวกสบายสำหรับการพักอาศัย ตัวอาคารตกแต่งสไตล์ Art Deco รวมถึงเป็นโครงการแรกในเมืองไทย ที่ใช้ Concept Private Lift Lobby เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว รวมทั้งมีที่จอดรถใต้ดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพให้ดูเรียบร้อยสบายตา

SOLD OUT
SOLD OUT

แฮมป์ตัน ทองหล่อ 10

โครงการคอนโดมิเนียมหรู 30 ชั้น เพรียบพร้อมไปด้วยห้องชุดทั้งหมด 73 ยูนิต ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจในพื้นที่ทองหล่อ ซ.10 มูลค่าโครงการ 950 ล้านบาท ด้วยแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตมีระดับที่เหนือกว่า Hampton จึงก่อสร้างโดยการเพิ่มความโดดเด่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และคำนึงถึงความสะดวกสบายสำหรับการพักอาศัย ตัวอาคารตกแต่งสไตล์ Art Deco รวมถึงเป็นโครงการแรกในเมืองไทย ที่ใช้ Concept Private Lift Lobby เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว รวมทั้งมีที่จอดรถใต้ดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพให้ดูเรียบร้อยสบายตา